Clinical Skills Laboratory

SHREE ANNAPURNESHWARI SCHEME

  • Free Food Service to the Patients-Today's Food Donor - Dr.Prabhakar Kore
  • Smt. Shantadevi B. Patil, Sadashiv Nagar, Belgaum
    Jun, 19-06-2018
  • Dr. Prabhakar Kore Credit Souhard Sahakari Niyamita, Ankali, Chikodi
    Aug, 15-08-2018

SL. NO

PARTICULARS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

1

Clinical skills workshops

4

06

11

15

45

16

97