June 2021
Album 2021
31.10.2019 Celebration of Bharat Ratna Sardar Vallabhabhai Patel’s 144th Birth Anniversary as Rashtriya Ekta Diwas ( National Unity Day ) KLECCC
Chief Guest : Rtd. Air Cdme : Shri Krishnan Sundaram, Belagavi.
Album 2019