Faculty

Dr. Karkal Ravishankar Naik

Professor & Head

Neurology

Dr. Saroja A.O

Professor

Neurology

Dr. Nandimalla Vinay Kumar

DM Student

Neurology

Dr. Chava Venkata Sumanth

DM Student

Neurology

Dr Triveni A .

DM Student

Neurology

Dr. Praveen Patil

DM Student

Neurology

Dr. Shweta Mallikarjun Revannavar

DM Student

Neurology

Dr. Faisal Jamadar

DM Student

Neurology

Dr Ripal Neema

DM Student

Neurology

Dr Meshram Aviral Chandrashekhar

DM Student

Neurology

Dr. Nallagondla Priyatham Bhargav

DM Student

Neurology

Dr. Boyina Venkata Sai Bharath

DM Student

Neurology